Information – Er viktigaste strategiska resurs!

InterDoc Consultants AB är ett konsultföretag specialiserat på effektiv informationshantering. Vi erbjuder:

Förstudier och konsekvensutredningar

Regelverk för information

Granskning av att användarrelaterad information som deklarationer, bruksanvisningar och säkerhetsmeddelanden uppfyller krav i aktuella EG-direktiv, IEC-normer och nationella standarder.

Hjälp vid val och införande av systemverktyg

Projektledning, rådgivning och bollplank

Vi samarbetar bland annat med: